338Canada.com - Province of Quebec - List of Quebec polls

Voting intention polls for Quebec


Facebook Twitter Reddit
Date Firm Method Sample QLP PQ CAQ QS Link Leader
2019-07-23 Forum IVR 977 22 12 42 15 Lien CAQ +20
2019-06-30 Mainstreet IVR 871 22 11 48 15 Lien CAQ +26
2019-06-12 Forum IVR 1471 16 13 46 19 Lien CAQ +27
2019-05-20 Léger INT 979 23 14 46 13 Lien CAQ +23
2019-03-21 Mainstreet IVR 940 22 10 45 15 Lien CAQ +23
2019-03-10 Léger INT 1014 21 15 44 15 Lien CAQ +23
2019-01-27 Léger INT 1007 22 16 42 15 Lien CAQ +20
2019-01-18 Mainstreet IVR 979 26 9 45 16 Lien CAQ +19
Pre-2018 election Quebec polls


Date (milieu) Firme Méthode Échantillon PLQ PQ CAQ QS Billet Meneur
2019-01-27 Léger INT 1007 22 16 42 15 Lien CAQ +20
2019-01-18 Mainstreet IVR 979 26 9 45 16 Lien CAQ +19
2018-09-27 Mainstreet IVR 1760 29 20 32 16 Lien CAQ +3
2018-09-27 Ipsos TEL/INT 1250 31 18 32 16 Lien CAQ +1
2018-09-26 Léger INT 1502 30 19 32 17 Lien CAQ +2
2018-09-22 Ipsos TEL/INT 1250 30 20 30 16 Lien Égalité
2018-09-21 Research Co. INT 601 30 19 32 16 Lien CAQ +2
2018-09-16 Léger INT 3017 30 21 31 14 Lien CAQ +1
2018-09-16 CROP INT 1000 37 16 30 14 Lien PLQ +7
2018-09-15 Mainstreet IVR 1665 29 22 29 17 Lien Égalité
2018-09-09 Léger INT 1014 29 21 35 11 Lien CAQ +6
2018-09-07 Mainstreet IVR 2519 28 21 31 16 Lien CAQ +3
2018-08-26 Léger INT 1010 32 19 37 8 Lien CAQ +5
2018-08-20 Ipsos TEL/INT 1501 29 18 36 11 Lien CAQ +7
2018-08-20 Mainstreet IVR 1647 26 18 32 14 Lien CAQ +6
2018-08-18 CROP INT 1000 36 15 38 10 Lien CAQ +2
2018-08-13 Léger INT 2488 30 18 36 10 Lien CAQ +6
2018-07-27 Mainstreet IVR 1320 30 17 32 12 Lien CAQ +2
2018-06-16 CROP INT 1002 33 14 39 11 Lien CAQ +6
2018-06-06 Léger INT 3234 28 19 37 9 Lien CAQ +9
2018-05-06 Léger INT 1018 26 22 35 10 Lien CAQ +9
2018-05-01 Ipsos INT 2001 32 20 35 8 Lien CAQ +3
2018-04-15 CROP INT 1005 35 16 35 12 Égalité
2018-04-08 Mainstreet IVR 1068 30 16 30 12 Lien Égalité
2018-04-07 Léger INT 1019 29 21 34 9 Lien CAQ +5
2018-03-15 CROP INT 1026 35 14 37 12 CAQ +2
2018-03-01 Mainstreet IVR 1062 28 20 32 11 Lien CAQ +4
2018-02-28 Léger INT 993 26 22 37 9 Lien CAQ +11
2018-02-03 Ipsos TEL/INT 1297 30 23 34 8 Lien CAQ +4
2018-01-23 Léger INT 983 28 20 39 9 Lien CAQ +11
2018-01-15 CROP INT 1000 36 18 34 9 PLQ +2
2018-01-05 Mainstreet IVR 965 31 18 32 15 Lien CAQ +1
2017-12-15 CROP INT 1000 36 14 38 10 CAQ +2
2017-12-07 Mainstreet TEL 1500 29 24 31 15 Lien CAQ +2
2017-11-29 Léger INT 1010 32 19 36 11 Lien CAQ +4
2017-11-15 CROP INT 2025 35 17 35 10 Égalité
2017-11-14 Mainstreet TEL 1500 29 24 29 16 Égalité
2017-10-24 Léger INT 1008 29 20 34 12 Lien CAQ +5
2017-10-16 Ipsos TEL/INT 1659 32 24 28 12 Lien PLQ +4
2017-10-15 CROP INT 1000 42 13 31 11 PLQ +11
2017-10-13 Mainstreet TEL 1500 29 26 26 16 PLQ +3
2017-09-15 CROP INT 1000 33 22 29 13 PLQ +4
2017-09-13 Mainstreet TEL 1501 30 26 26 18 Lien PLQ +4
2017-08-23 Léger INT 1003 32 22 28 12 Lien PLQ +4
2017-08-09 Mainstreet TEL 1501 31 24 28 17 Lien PLQ +3
2017-07-14 Mainstreet TEL 1601 33 21 28 19 Lien PLQ +5
2017-06-20 Léger INT 984 31 22 28 15 Lien PLQ +3
2017-06-15 Mainstreet TEL 1501 33 22 27 18 Lien PLQ +6
2017-06-14 CROP INT 1000 38 21 25 13 PLQ +13
2017-06-13 Léger INT 1003 30 22 28 13 Lien PLQ +2
2017-05-17 Léger INT 999 32 23 26 13 Lien PLQ +6
2017-05-15 CROP INT 1000 36 24 28 10 PLQ +8
2017-05-12 Mainstreet TEL 1501 31 24 32 14 Lien CAQ +1
2017-04-15 CROP INT 1000 37 24 26 9 PLQ +11
2017-04-13 Mainstreet TEL 1501 33 27 26 14 PLQ +6
2017-03-30 Mainstreet IVR 2520 39 26 23 12 Lien PLQ +13
2017-03-16 Léger INT 1006 34 25 22 14 Lien PLQ +9
2017-03-13 Mainstreet TEL 1500 34 31 27 8 PLQ +3
2017-02-13 Mainstreet TEL 1500 34 31 28 7 PLQ +3
2017-01-19 Léger INT 1005 32 29 23 9 Lien PLQ +3
2017-01-16 Mainstreet TEL 1500 35 32 26 7 PLQ +3
2017-01-13 CROP INT 1000 35 27 25 11 Lien PLQ +8
2016-12-15 Léger INT 1016 30 30 26 10 Lien Égalité
2016-12-12 CROP INT 1000 38 25 23 9 Lien PLQ +13
2016-11-21 CROP INT 1000 36 24 26 11 PLQ +10
2016-11-09 Léger INT 999 31 30 25 10 PLQ +1
2016-10-15 CROP INT 1000 37 30 22 9 PLQ +7
2016-09-28 Léger INT 991 35 29 23 10 PLQ +6
2016-09-17 CROP INT 1000 37 27 26 9 PLQ +10
2016-08-31 Léger INT 1005 34 29 23 10 PLQ +5

338Canada.com © 2016-2019;